Hội Thi Sáng Tạo Khoa Học Kĩ Thuật

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 26 (2019 – 2020) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn thành phố cùng phối hợp với các sở, ngành của Thành phố phát động, nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tòan quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), đồng thời hưởng ứng 7 chương trình đột phá của thành phố (2015-2020): (1)Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (2) Chương trình cải cách hành chính; (3) Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; (4) Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; (5) Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; (6) Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; (7) Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị
CÁC LĨNH VỰC PHÁT ĐỘNG
1. Giải pháp/Công nghệ xây dựng Thành phố thông minh
2. Điện, điện tử, Công nghệ thông tin, viễn thông
3. Cơ khí và tự động hóa, giao thông
4. Công nghệ Sinh học, nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm
5. Công nghệ vật liệu, xây dựng, thủy lợi, phòng chống ngập lụt đô thị
6. Công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới
7. Y tế, giáo dục chuyên nghiệp và Đại học
ĐỀ TÀI VÀ GIẢI PHÁP DỰ THI
– Các giải pháp phát triển công nghệ dưới dạng cơ cấu, sản phẩm, thiết bị, chất liệu, quy trình, vật liệu vi sinh … sẽ được chấm theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố, và sẽ được sơ tuyển để chuyển đi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc theo quy định của Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc.
– Trong trường hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học hàm chứa nhiều nội dung về phát triển công nghệ được dự thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá đề tài theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật.
– Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, ngành, quận trở lên, đã được nghiệm thu đạt từ lọai Khá trở lên, đáp ứng các điều kiện tham dự Giải thưởng VIFOTEC, sẽ được Ban Tổ chức Hội thi Thành phố chuyển tiếp tham dự Giải thưởng VIFOTEC.
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
– Tính mới và sáng tạo (hệ số 4) : các đề tài/giải pháp dự thi phải chưa từng đọat giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc hoặc Giải thưởng VIFOTEC những năm trước đây và cũng không được trùng với bất kỳ đề tài/giải pháp nào của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hiện có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.
– Có khả năng áp dụng rộng rãi (hệ số 3): đề tài/giải pháp dự thi đã được thử nghiệm thành công hay đã được sản xuất thử hoặc áp dụng đại trà và chứng minh được khả năng triển khai công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp trong điều kiện Việt Nam.
– Có hiệu quả kinh tế – xã hội cụ thể (hệ số 3): đề tài/giải pháp dự thi phải mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cao hơn hoặc khác biệt hơn so với các đề tài/giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa và sinh thái.
NGƯỜI DỰ THI
– Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp có các đề tài nghiên cứu hoặc giải pháp công nghệ được tạo ra và ứng dụng góp phần xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh từ những năm gần đây đều có quyền tham dự Hội thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể;
– Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi với nghĩa vụ giới thiệu đầy đủ các tác giả hoặc đồng tác giả liên quan. Tổ chức có thể cho phép các tác giả hoặc đồng tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, nhưng phải có xác nhận bằng văn bản. Giải pháp dự thi đạt giải/không đạt giải BTC không hoàn trả hồ sơ cho người dự thi.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
– Các Giải Nhất của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 40 triệu đồng và được tặng Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố, với điều kiện
Đạt điểm từ mức 90/100 trở lên;
– Các Giải Nhì của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 32 triệu đồng và được tặng Giấy khen của Ban tổ chức Hội thi;
Đạt điểm từ mức 80/100 trở lên;
– Các Giải Ba của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 24 triệu đồng và được tặng Giấy khen của Ban tổ chức Hội thi;
Đạt điểm từ mức 70/100 trở lên;
– Các Giải Khuyến khích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 8 triệu đồng và được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi;
Đạt điểm từ mức 65/100 trở lên;
Bên cạnh các giá trị giải thưởng chính thức, người dự thi có thể nhận được các phần thưởng phong trào từ Ban Tổ chức Hội thi hoặc các Nhà Tài trợ. Nhà Tài trợ cũng có thể chọn trao bất kỳ Giải thưởng chính thức nào được mình quan tâm, với điều kiện đảm bảo giải thưởng thực tế ít nhất phải tương đương với mức quy định của Ban Tổ chức Hội thi.