Giới Thiệu Thông Tin Hoạt Động

Viện KH&CN Phương Nam thành lập 2006  là tập họp  trí thức phía nam đương chức và nghỉ hưu, cùng đóng góp xây dựng  các chương trình Dự án góp phần phát triển kinh tế phía Nam Việt Nam như: Dự án nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Thơ; Kinh tế biển Việt Nam; Phát triển sinh học nông nghiệp và đào tạo sau Đại học .